Instalacje OZE w Gminie Tarnogród
Na mapie zaznaczono instalacje kotłów na biomasę. Dla poprawienia czytelności mapy użyto grupowania (klastry) markerów. Liczby na ikonach klastrów oznaczają ilość instalacji, które zostały zgrupowane w klaster.
Legenda: