Instalacje OZE w Gminie Tarnogród

data2Lista instalacji OZE realizowanych w ramach projektu “Odnawialne źródła energii w Gminie Tarnogród – Etap II”.

 

Wykres poniżej prezentuje liczbę instalacji OZE pogrupowanych wg miejscowości instalacji.

Tabela poniżej, zawiera pełną listę instalacji zrealizowanych w ramach projektu. Pierwsze dwie kolumna tabeli zawierają nazwę miejscowości i nr działki poszczególnych instalacji. Kolejne dwie kolumny zawierają wartości ostatniego odczytu wskazującego na ilość energii pochodzącą z danej instalacji oraz datę dokonania pomiaru. Kolejne dwie kolumny zawierają informacje o rodzaju i typie instalacji. Ostatnie dwie kolumny zawierają link prowadzący do historii odczytów z poszczególnych instalacji oraz pole do zaznaczenia, aby móc wygenerować zbiorczy raport dla wybranych instalacji.

Aby wyszukać określoną instalację można posłużyć się opcją szukaj znajdującym się nad tabelą. Pod tabelą znajduje się formularz do generowania raportów zbiorczych dla zaznaczonych instalacji z tabeli w wybranym przedziale czasowym.

MiejscowośćNumer działkiWartość pomiaru [kWh]Data ostatniego pomiaruRodzaj instalacjiTyp instalacjiHistoria odczytówRaport
Tarnogród1003/2SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Różaniec Drugi424/2 425/2SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Luchów Górny678/4 679/4SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Tarnogród2425SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Tarnogród3486SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Różaniec Pierwszy18SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Wola Różaniecka90SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Tarnogród622/4SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Różaniec Drugi323SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Luchów Dolny1438SolarySolary 4 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Tarnogród640SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Tarnogród661SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Luchów Górny135SolarySolary 4 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Tarnogród2392SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Tarnogród175SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Różaniec Pierwszy988/1SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Luchów Dolny1496SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Wola Różaniecka201/3 202/4SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Wola Różaniecka189SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Tarnogród581SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Różaniec Pierwszy29 27/3SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Luchów Dolny1240SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Tarnogród632/5Kotły na biomasę25 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Tarnogród263/2 264/2SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Różaniec Drugi697SolarySolary 4 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Luchów Górny467SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Tarnogród1648SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Tarnogród213/1SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Różaniec Pierwszy954/6SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Wola Różaniecka151SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Tarnogród3567SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Różaniec Drugi332SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Luchów Dolny1545SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Tarnogród42617SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Tarnogród441/2SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Luchów Górny477SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Luchów Górny69SolarySolary 4 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Tarnogród3552SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Tarnogród649/13SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Różaniec Pierwszy63SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Wola Różaniecka292/3SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Tarnogród725SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Różaniec Drugi391SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Luchów Dolny1439/1SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Tarnogród1037/10Kotły na biomasę25 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Tarnogród255/1SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Tarnogród3489SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Luchów Górny195SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Tarnogród546/1SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Tarnogród3485SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Różaniec Pierwszy72SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Wola Różaniecka111SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Tarnogród449/8SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Różaniec Drugi355/2SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Tarnogród1253/4SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Różaniec Pierwszy152SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Luchów Dolny1550/2SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Tarnogród959Kotły na biomasę25 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Tarnogród1689SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Różaniec Drugi316SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Luchów Górny165SolarySolary 4 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Tarnogród666SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Tarnogród94SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Różaniec Pierwszy990/7 990/9SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Wola Różaniecka213/3SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Tarnogród1073SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Różaniec Drugi823SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Luchów Dolny1532/1SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Tarnogród812SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Tarnogród582SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Luchów Górny139SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Wola Różaniecka1005/1 1006SolarySolary 4 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Tarnogród129/1SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Tarnogród337/4SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Różaniec Pierwszy571SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Wola Różaniecka240/3SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Tarnogród1284/1SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Różaniec Drugi351SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Luchów Dolny1210SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Tarnogród706Kotły na biomasę25 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Tarnogród55SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Tarnogród3522SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Luchów Górny119SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Tarnogród2419SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Tarnogród313/3SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Różaniec Pierwszy24SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Wola Różaniecka958SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Tarnogród1244/4 1244/6SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Różaniec Drugi377SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Luchów Dolny1543/2SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Luchów Dolny1256SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Tarnogród86/3Kotły na biomasę15 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Tarnogród9498SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Różaniec Drugi813/5SolarySolary 4 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Luchów Górny171SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Tarnogród525/2SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Tarnogród609SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Różaniec Pierwszy148SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Wola Różaniecka241/3SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Tarnogród3583SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Różaniec Drugi418SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Luchów Dolny1169/3SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Tarnogród1051SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Tarnogród821SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Luchów Górny376/2SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Tarnogród471SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Tarnogród1043SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Różaniec Pierwszy71SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Tarnogród1266SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Luchów Górny457SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Wola Różaniecka200/3SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Tarnogród1781/1SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Różaniec Pierwszy713/1SolarySolary 4 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Luchów Dolny1238SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Tarnogród2431Kotły na biomasę25 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Tarnogród239SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Tarnogród868/2SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Luchów Górny260SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Tarnogród3519SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Tarnogród212SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Różaniec Pierwszy109SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Wola Różaniecka1012/1SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Tarnogród1011SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Różaniec Drugi350SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Luchów Dolny1432SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Tarnogród354 355SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Luchów Dolny1565Kotły na biomasę25 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Tarnogród249/3SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Różaniec Drugi338SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Luchów Górny146SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Tarnogród288SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Tarnogród240SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Różaniec Pierwszy785/3SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Wola Różaniecka203/3SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Tarnogród1655SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Różaniec Drugi897 843SolarySolary 4 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Luchów Dolny1263/6SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Tarnogród628/1SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Tarnogród1094/1SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Luchów Górny180SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Tarnogród82SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Tarnogród3465SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Różaniec Pierwszy21SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Luchów Dolny1556SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Luchów Górny481/1SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Wola Różaniecka1018SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Tarnogród3501SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Różaniec Pierwszy990/11SolarySolary 12 paneliHistoria odczytów Dodaj do raportu
Luchów Dolny1188/2SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Tarnogród841Kotły na biomasę15 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Tarnogród180SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Tarnogród910SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Luchów Górny152SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Tarnogród75SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Tarnogród906SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Różaniec Pierwszy1121SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Wola Różaniecka218/3 219/1SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Tarnogród83/1SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Różaniec Drugi506SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Luchów Dolny1576SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Tarnogród176SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Tarnogród1035/6 1035/8SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Różaniec Drugi722/5SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Luchów Górny182SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Tarnogród649/5SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Tarnogród807SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Różaniec Pierwszy149/2SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Wola Różaniecka246/4SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Tarnogród1342SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Różaniec Drugi915SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Luchów Dolny1264/2SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Tarnogród1SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Tarnogród46SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Luchów Górny334SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Tarnogród226SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Tarnogród3444SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Różaniec Pierwszy813/3SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Wola Różaniecka187SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Tarnogród10051SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Wola Różaniecka527SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Tarnogród581SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Różaniec Pierwszy62SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Luchów Dolny1205/3SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Tarnogród1343/4Kotły na biomasę25 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Tarnogród721SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Różaniec Drugi408/2SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Luchów Górny106/2SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Tarnogród608/2SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Tarnogród27SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Różaniec Pierwszy85SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Wola Różaniecka247SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Tarnogród1263SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Różaniec Drugi527SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Luchów Dolny1215SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Tarnogród3481SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Tarnogród1006SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Luchów Górny649SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Luchów Dolny1492SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Tarnogród1297SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Tarnogród2399SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Różaniec Pierwszy871/2SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Wola Różaniecka276/3SolarySolary 4 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Tarnogród1793SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Różaniec Drugi319SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Luchów Dolny1167/3SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Tarnogród808Kotły na biomasę25 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Tarnogród1224SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Tarnogród3568SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Luchów Górny753SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Tarnogród226SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Tarnogród1227/2SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Różaniec Pierwszy791SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Wola Różaniecka274/3SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Tarnogród245SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Różaniec Drugi374SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Różaniec Pierwszy52SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Luchów Dolny1546SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Tarnogród1624/1Kotły na biomasę25 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Tarnogród249/2SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Różaniec Drugi414SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Luchów Górny780SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Tarnogród3447SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Tarnogród31809SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Różaniec Pierwszy15SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Wola Różaniecka191/2SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Tarnogród124SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Różaniec Drugi533SolarySolary 4 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Luchów Dolny1551SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Tarnogród1037/8SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Tarnogród1047SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Luchów Górny280SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Wola Różaniecka150SolarySolary 5 paneliHistoria odczytów Dodaj do raportu
Tarnogród350/4SolarySolary 4 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Tarnogród1304SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Tarnogród2420/1SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Różaniec Pierwszy959/2SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Wola Różaniecka1975SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Tarnogród1347SolarySolary 4 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Różaniec Drugi376SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Luchów Dolny1213SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Tarnogród852Kotły na biomasę25 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Tarnogród816SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Tarnogród1269SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Luchów Górny749SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Tarnogród49SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Tarnogród1343/3 1343/4SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Różaniec Pierwszy661SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Wola Różaniecka1040SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Tarnogród319/1SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Różaniec Drugi833SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Luchów Dolny1554SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Luchów Dolny1428SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Tarnogród3571Kotły na biomasę25 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Tarnogród27805SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Różaniec Drugi827SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Luchów Górny198/1SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Tarnogród337/1SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Tarnogród667SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Różaniec Pierwszy131SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Wola Różaniecka521/3SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Tarnogród2416SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Różaniec Drugi310SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Luchów Dolny1169/4SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Tarnogród319954SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Tarnogród3570SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Luchów Górny456SolarySolary 4 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Tarnogród1205SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Tarnogród1651SolarySolary 4 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Różaniec Pierwszy1333SolarySolary 4 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Luchów Górny645, 646SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Wola Różaniecka1047SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Tarnogród1781/3SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Różaniec Pierwszy990/12SolarySolary 12 paneliHistoria odczytów Dodaj do raportu
Luchów Dolny1278/2SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Różaniec Drugi727/1Kotły na biomasę25 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Tarnogród1060SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Tarnogród256/1SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Luchów Górny751SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Tarnogród1360/1SolarySolary 12 paneliHistoria odczytów Dodaj do raportu
Tarnogród1636/1SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Różaniec Pierwszy54SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Wola Różaniecka505SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Tarnogród1343/5 1343/6SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Różaniec Drugi546SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Luchów Dolny1201, 1202SolarySolary 4 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Tarnogród2418SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Tarnogród1927/4SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
MiejscowośćNumer działkiWartość pomiaru [kWh]Data ostatniego pomiaruRodzaj instalacjiTyp instalacjiHistoria odczytówRaport


W celu wygenerowania raportu wyprodukowanej energii należy wybrać z listy instalacje i podać przedział czasowy.